clips update

activity update

 • Score & Ranking
 • INFORMATION
 • Karting tracks


COMING SOON

SINGHA KART CUP 2024
เปิดประสบการณ์เยาวชนไทย ก้าวไกลระดับโลก

 

              เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันได้รับสิทธิพิเศษ สำหรับการซื้อรถ Mini Kart พร้อมเครื่อง Mini Rok ในราคาพิเศษเพียง 120,000 บาท จากราคาเต็ม 220,000 บาท รวมถึงได้เข้าแข่งขันขันรอบ Challenge 1 และ 2 ฟรี มูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยทีมเทคนิคมืออาชีพ รวมมูลค่าส่วนลดทั้งสิ้นกว่า 220,000 บาท

 

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รุ่น ::

 • รุ่น Rookies A (อายุ 9-10 ปี)
 • รุ่น Rookies B (อายุ 7-8 ปี)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ::

 • เยาวชนไทยและต่างประเทศ (โดยถือสัญชาติไทย)
 • อายุระหว่าง 7-10 ปี (ต้องไม่ครบ 11 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2567)
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่เคยถือใบอนุญาตขับแข่ง ก่อนปี 2024
  • ถ้าเคยมีใบขับแข่งมาก่อน 2024 ไม่สามารถสมัครได้
 • ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันโกคาร์ทที่รับรองโดย รยสท. ก่อนปี 2024
  • ถ้ามีประสบการณ์การแข่งขันในรายการที่ถูกรับรองโดย รยสท. มาก่อนปี 2024 ไม่สามารถสมัครได้

เงื่อนไขการรับสมัคร ::

 • เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันได้รับสิทธิพิเศษซื้อรถ Mini Kart พร้อมเครื่อง Mini Rok ในราคาเพียง 120,000 บาท จากราคาเต็ม 220,000 บาท
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบ Challenge 1-2 จะได้สิทธิพิเศษส่วนลดค่าสมัครสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Rok Cup Thailand 2025 จำนวน 4 สัปดาห์การแข่งขัน จากทั้งหมด 5 สัปดาห์การแข่งขัน
 • รถทุกคันจะถูกเก็บกับผู้จัดการแข่งขันในระหว่างที่การแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นครบทุกสนาม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันจะได้รับรถโกคาร์ทคืนต่อเมื่อจบการแข่งขันรอบ Final แล้วเท่านั้น ทางผู้จัดไม่อนุญาตให้นำรถออกไปใช้ในระหว่างการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขัน ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว หรือจำเป็นต้องนำรถที่ซื้อในโครงการไปทำการแข่งขันรายการอื่น โดยไม่ลงทำการแข่งขันรายการ Rok Cup Thailand 2025 ตามที่กำหนด ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครล่วงหน้า และเก็บค่ารถราคาเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขการชำระเงิน)
 • เงื่อนไขการรับสมัครทั้งหมด รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการรับสมัคร ::

 • สามารถติดต่อและลงทะเบียนได้ที่สนาม Impact Speed Park ทุกวันและเวลาทำการ ได้ด้วยตนเอง เพื่อทำการ Pre-Selection (ทดสอบเวลา) โดยน้องๆ ต้องลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Singhakartcup.com และกรอกใบสมัครได้ที่สนาม (ต้องสมัครทั้ง 2 ช่องทาง) พร้อมทั้งแจ้งทางสนามว่ามาทำการทดสอบเวลาของรายการ “Singha Kart Cup”
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอดูผลการทำเวลาของผู้สมัครคนอื่นจากทางสนามได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ถ้าผู้จัดการแข่งขันทราบ ผู้สมัครที่กระทำการดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากการ Pre-selection (ทดสอบเวลา) จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ Training (รอบอบรม) เพื่อทำการเรียนรู้วิธีการขับขี่ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน หลังจากนั้นเข้าสู่รอบ Challenge (รอบการแข่งขัน) ต่อไป
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากการ Pre-selection (ทดสอบเวลา) ต้องยืนยืนสิทธิ์หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบภายใน 7 วันหลังจากการประกาศ ไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ผ่านเข้ารอบลำดับถัดไปมาแทน
 • ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Challenge (รอบการแข่งขัน) จะต้องชำระเงินตามเงื่อนไขที่รายการกำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขการชำระเงิน)
  หมายเหตุ
  :: ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการทดสอบเวลาที่สนาม Impact Speed Park ก่อนเท่านั้น การสมัครถึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยในการทดสอบเวลาที่สนาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบริการ ให้กับทางสนามโดยตรง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและการรับสมัคร (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.)
Facebook : Singha Kart Cup Academy

Line ID : singhakartcup

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสนาม Impact Speed Park : 02-055-8900
วันและเวลาทำการของสนาม
- จันทร์-ศุกร์                                                                       เวลา 14.00-22.00 น.
- เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์                                          เวลา 10.00-22.00 น.

วันและรอบการแข่งขัน ::
Pre-selection                       พฤษภาคม – มิถุนายน 2567  ที่สนาม Impact Speed Park, เมืองทองธานี
Training               
               จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
Challenge 1                         28-29 กันยายน 2567 ที่สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต, ชลบุรี
Challenge 2                         23-24 พฤศจิกายน 2567 ที่สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต, ชลบุรี
***วันและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง***

 

เงื่อนไขการชำระเงิน ::
งวดที่ 1                    ชำระเงินมัดจำซื้อรถ 40,000 บาท หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
                                Training (ชำระในรอบ Training)

งวดที่ 2                    ชำระเงิน 100,000 บาท รอบ Challenge สนามที่ 1
                                โดยแบ่งเป็นค่ารถ 80,000 บาท และค่าประกันความเสียหาย 20,000 บาท
                                (ชำระในรอบ Challenge สนามที่ 1)

งวดที่ 3                    ชำระเงิน 40,000 บาท สำหรับเป็นเงินสมัครล่วงหน้า
โดยเงินจำนวนนี้จะถูกหักลดสนามละ 10,000 บาท เป็นส่วนลดค่าสมัครสำหรับการแข่งขันรายการ Rok Cup Thailand 2025 จำนวน 4 สัปดาห์การแข่งขัน จากทั้งหมด 5 สัปดาห์การแข่งขัน

(ชำระในรอบ Challenge สนามที่ 2)

 

การคืนเงิน ::

 • คืนเงินค่าประกันความเสียหาย 20,000 บาท เต็มจำนวน หลังจบการแข่งขัน Challenge สนามที่ 2 ไม่เกิน 15 วัน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ทำให้รถเกิดความเสียหายระหว่างการแข่งขัน

หมายเหตุ :

1) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทำให้รถเกิดความเสียหาย ค่าประกันความเสียหายจะถูกหักตาม
   ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนล่วงหน้า

2) ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งขันครบ 2 สนามเท่านั้น ถึงจะได้เงินประกันความเสียหายคืน

3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแข่งของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในสนาม รวมถึงการชนกันระหว่างนักแข่งทั้งรอบซ้อมและรอบแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายของแต่ละคนเองในทุกๆกรณี

 

SINGHA KART CUP 2024

The competitors who have been selected to enter the competition are entitled to special privileges for the purchase of a Mini Kart with a Mini Rok engine at a special price of only 120,000 Baht from the full price of 220,000 Baht, including the running of Challenge round 1 and 2 (100,000THB expenses) by our dedicated Technical Team. A total discount value of around 220,000THB.

 

The competition will be divided into 2 classes:

 • Rookies A (9-10 years old)
 • Rookies B (7-8 years old)

 

Qualifications ::

 • Thai and foreign youth (by holding Thai nationality)
 • Age between 7-10 years old (Must not complete 11 years before 31 June 2024)
 • No gender limit
 • Never hold a racing license issued by RAAT before 2024
 • If you have had a racing license before 2024, cannot apply the competition
 • Never participated in a kart race that has been approved by RAAT before 2024
 • If you have participated the kart race approved by RAAT before 2024, cannot apply the competition

 

Rules & Conditions ::

 • The competitors who have been selected to enter the competition are privileged to purchase a Mini Kart with a Mini Rok engine for only 120,000 Baht from the full price of 220,000 Baht.
 • The competitors who have been selected to join the Challenge round 1-2 must participate in Rok Cup Thailand 2025 for at least 4 race weekends and will be entitled to a waived entry fees for their first 4 events they compete in, worth 20,000 Baht. The SKC drivers will be responsible for official practice fee, race tyres and race fuel during these events, paid in advance through a deposit (third installment).
 • All SKC karts will be kept with the organizer during the races that have not yet been completed then the karts will be returned to the competitors after the end of the Challenge round 2. The organizer will not allow SKC karts to be taken out during the race under any circumstances.
 • In case of the competitors fail to comply with such agreement or need to bring the SKC karts at any reason to compete in other events without participating in Rok Cup Thailand 2025 as specified, the organizer reserves the right to not refund the entry fee in advance and also the full price of kart will be charged. (more details in payment terms)
 • All conditions including the decision of the committee is final.

 

How to apply ::

 • All applicants can contact and register at Impact Speed Park every day within working hours by yourself for Pre-Selection (time test). The kids must register online through the website at www.singhakartcup.com and fill out an application (must apply for both channels, online/offline) and inform the staff that coming to do Pre-Selection of the "Singha Kart Cup"
 • Candidates cannot request to see other applicants' time results at any reason. In any case If the organizers know applicants doing will be disqualified immediately.
 • Qualified candidates from Pre-selection (time test) will be eligible to pass the Training round to learn how to drive in term of racing correctly, including techniques used in competitions and after that, will be passed to the competition round.
 • Qualified candidates from Pre-selection (time test) must confirm the right after announcing the list of finalists within 7 days after the announcement. Otherwise, it will be considered a waiver and will call the next person who passed instead.
 • Those who pass into the Challenge round (competition round) must pay according to the conditions specified in the program. (more details in payment terms)

Note :: All applicants must take a time test at Impact Speed Park only then the application is complete and the applicant must pay the service fee to the Impact Speed Park directly.

 

Contact and details : (during working days and hours, Monday-Friday from 10.00-17.00)

Facebook : Singha Kart Cup Academy / Line ID : singhakartcup

 

Contact for details at Impact Speed Park: 02-055-8900

Opening days and hours at Impact Speed park :

 • Monday-Friday time : 14.00-22.00
 • Saturday - Sunday and public holidays : from 10:00 AM to 10:00 PM.
 • Dates of Competition ::
 • Pre-selection : May – June 2024                           at Impact Speed ​​Park, Muang Thong Thani
 • Training :                             To be announced
 • Challenge 1 : 28 - 29 September 2024               at Bira Kart, Chonburi
 • Challenge 2 : 23 - 24 November 2023               at Bira Kart, Chonburi

Dates and locations are subject to change

 

Payment Terms ::

1st installment: (Pay in the Training round)

Pay 40,000 Baht for the purchase of SKC kart after announcing the finalists to the training round

2nd installment: (Pay in the Challenge round 1)

Pay in total of 100,000 Baht

 • Purchasing of SKC kart : 80,000 Bath (Complete in total of 120,000 Bath)
 • Damage deposit : 20,000 Baht

3rd installment: (Pay in the Challenge Round 2)

Pay 40,000 Baht as pre-paid of entry fees, this amount will be deducted at 10,000 Baht in the form of a discount on the entry fee package for Rok Cup Thailand 2025 for 4 events out of total 5 events.

 

Refund ::

 • Full refund of 20,000 Baht for damage deposit after the end of Challenge round 2 within 15 days, in the event that the competitors do not damage the SKC kart during the race.

Note :

1) In the event that the competitors cause damage to the SKC kart, the damage deposit will be deducted accordingly actual damage which the organizer will inform the competitors in advance

2) Competitors must compete in all 2 races only in order to receive a refund of the damage deposit.

3) Damage to the SKC karts of each competitor on the circuit including collisions between drivers in both practice and race sessions. Competitors are responsible for their own expenses and damages in any case.