ณ สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานี
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

 

Nickname TH

Nickname  ENG

NAME  ENG

NAME  TH

CHOPANG

โชแปงค์

Kittipop Sripongpao

กิตติภพ ศรีพงศ์เพา

PHU-KHAO

ภูเขา

Patavee Phongsopa

ปฐวี ผ่องโสภา

OPAL

โอปอ

Sirikon Klawkrua

สิริกร แคล้วเครือ

JOEY

โจอี้

Frederrick Wattanapong Bennett

เฟรสเดอร์ริก วัฒนพงษ์ เบ็นเน็ท

KATE

เคท

Najthip Khunmuen

ณัชทิพ ขุนหมื่น

BECK

เบ็ก

Nutthapat Sumanont

ณัฐพัชร์ สุมานนท์

TEOY

เตย

Narueprach Suttiyam

นฤปราชญ์ สุทธิแย้ม

FILL

ฟิล

Boonyavee Deesuksathit

บุญยวีร์ ดีสุขสถิต

NESTY

เนสตี้

Thanita Buttawong

ฐานิตา บุตรตะวงศ์

ATOM

อะตอม

Akkarawat Yoovittaya

อัครวัฒน์ อยู่วิทยา

PUTTER

พัตเตอร์

Pattarapol Dankul

ภัทรพล ด่านกุล

ULTRAMAN

อัลตร้าแมน

Phiphatpol Dankul

พิพัฒณ์พล ด่านกุล

SANTA

แซนต้า

Papangkorn Dangkhamkhun

ปภังกร แดงค้ำคุณ

GUY

กาย

Pakin Nantajiwakornchai

ภคิน นันทจิวากรชัย