“สิงห์ จูเนียร์ คาร์ท ชาลเลนจ์ 2016” ที่จะมาให้การอบรม ฝึกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับน้องๆ นักแข่ง Rookie เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน โดยทีมนักแข่งไทยชื่อดังมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องๆ คาร์โล แวน แดม, แบงค์ กันตศักดิ์ กุศิริ, ติณห์ ศรีตรัย